Assessoria Cano

Informació d'utilitat

A més dels “Apuntes Fiscales” que amb periodicitat mensual o bimensual enviem als nostres clients (amb les principals novetats fiscals aparegudes), el despatx envia circulars als seus clients sobre temes que, pel seu especial interès o transcendència, mereixen una anàlisi específica per part del despatx.

Últimes novetats enviades

  Circular informativa sobre las viviendas vacías y el modelo 510   Circular informativa modificación de los principales tipos de retención vigentes en 2015   Circular informativa nuevas tablas de amortización 2015   Circular informativa retenciones 2015 (2014 y 2016)   Circular ley emprendedores I (Reg especial IVA criterio caja)   Circular ley emprendedores II (otras medidas fiscales contenidas)